Lexicon

Het taaloverschrijdend lexicon van literaire termen kwam in 2013 tot stand in samenwerking met vertegenwoordigers van alle afdelingen van de Vakgroep Letterkunde. Het lexicon bevat de literaire termen die alle studenten Taal- en Letterkunde, ongeacht hun gekozen talencombinatie, grondig moeten beheersen op het einde van Ba3. De nadruk ligt dan ook op termen die aan bod komen in de algemeen vormende onderdelen van de Vakgroep Letterkunde, eerder dan op taalspecifieke termen. Kritische stromingen (Structuralisme, New Criticism, …), culturele periodes (Barok, Renaissance, …) en literaire stromingen (Vorticisme, Nouveau Roman, …) zijn niet opgenomen in de lijst, omdat de invulling van deze termen vaak taalspecifieker is dan een algemeen lexicon kan aangeven, en omdat niet al deze termen even relevant zijn voor alle talen. Kort samengevat is de alfabetische lijst dus zeker niet exhaustief, maar geeft ze enkel de minimumvereisten aan voor Bachelorstudenten.

De lijst voorziet zowel synoniemen en antoniemen als vertalingen van de termen in de talen die aangeboden worden bij de opleiding Taal- en Letterkunde. Het spreekt voor zich dat studenten enkel de vertalingen moeten kennen in de talen die ze als deel van hun opleiding bestuderen. 

Voor woordverklaringen is de lijst automatisch gekoppeld aan drie digitale en meer uitgebreide lexica: het Algemeen Letterkundig Lexicon van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), de Oxford Dictionary of Literary Terms en de Lexique des termes litteraires. De woordverklaringen kunnen bekeken worden door respectievelijk te klikken op een Nederlandse, Engelse of Franse term in het taaloverschrijdend lexicon van literaire termen. 

Een niet onbelangrijk deel van de termen in deze lijst kan ingeoefend worden aan de hand van de narratologische oefeningen bij het vak “Algemene literatuurwetenschap” (Ba2), die beschikbaar zijn via Curios (Minerva > Algemene literatuurwetenschap > Curios). 


Nederlands Duits Engels Frans Italiaans Spaans Zweeds Info verbergen
Zoeken: