Deze website fungeert als de basisreferentie voor alle schrijfopdrachten binnen de opleiding Taal- en Letterkunde.

Schrijfvaardigheid kan in de huidige maatschappij niet meer los gezien worden van ICT. Daarom namen vertegenwoordigers van vijf talen uit de opleiding Taal-en letterkunde: twee talen het initiatief om hun inspanningen te bundelen en een elektronische leeromgeving (ELO) uit te bouwen voor het schrijfvaardigheidsonderwijs. Deze website vormt de hoeksteen van die ELO en groepeert verder nog de initiatieven die uit het initiële project voortgevloeid zijn of zullen voortvloeien.

  1. In de rubriek schrijfvaardigheid wordt een geïntegreerde omgeving aangeboden voor schrijfvaardigheid in het Nederlands, Frans, het Spaans, het Engels, het Italiaans, het Zweeds en het Duits. Ongeacht of u docent of student bent vindt u in deze sectie een schat aan informatie over academisch schrijven in elk van de vertegenwoordigde talen. Klik door op de taal van uw keuze en u vindt een massa theorie doorspekt met voorbeelden van hoe het wél en niet moet. Links naar interessante corpora, webapplicaties of websites van derden worden eveneens in de zijmenu's aangeboden. 
    In deze rubriek wordt ook gelinkt naar CorpuScript, een online verbeterplatform. Binnen een aantal talen worden hier opdrachten uitgewisseld tussen de studenten en de lesgevers.
  2. De onderzoekspaper, een schriftelijke taak die de bachelorstudie afsluit, wordt in een aparte rubriek uitgewerkt. De algemene schrijfprincipes blijven dezelfde, maar de ruime keuzemogelijkheid aan onderwerpen, het tijdspad en de specifieke verwachtingen van deze opdracht worden hier uitgewerkt.
  3. Een derde rubriek bevat een taaloverschrijdend lexicon van literaire termen. Deze lijst bevat de literaire termen bevatten die alle studenten Taal- en Letterkunde, ongeacht hun gekozen talencombinatie, verondersteld worden te beheersen op het einde van Ba3. De nadruk ligt dan ook in de eerste plaats op termen die aan bod komen in de algemeen vormende onderdelen aangeboden door de Vakgroep Letterkunde. 
  4. In het archief van deze site, ten slotte, vindt u naast het materiaal van vroegere workshops, presentaties en info- en studiedagen ook een overzicht terug van voorbije aankondigingen op deze site.